CÁC BƯỚC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Để biết thê thông tin về các bước đăng ký kiểm tra chất lượng, các bạn có thể xem bài viết dưới đây.
Đọc tiếp...
 
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
Dưới đây là bài viết mà V2M sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về mục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
Đọc tiếp...
 
NHỮNG MẶT HÀNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM ĐƯỢC MIỄN KIỂM TRA NHÀ NƯỚC
Gần đây V2M có nhận được một câu hỏi thế này " Chúng tôi muốn nhập đồ chơi trẻ em trừ Trung quốc về, xin hỏi có phải tất cả các mặt hàng đồ chơi đều cần phải kiểm tra chất lượng hàng hóa không? Xin cảm ơn" Đó là câu hỏi mà V2M nghĩ chắc hẳn sẽ còn một số bạn băn khoăn chứ không riêng bạn trên. Nên V2M viết bài này hy vọng giúp các bạn hiểu rõ được các vấn đề còn đang thắc mắc.
Đọc tiếp...
 
TIÊU CHUẨN VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Những bạn có nhu cầu nhập khẩu đồ chơi trẻ em cũng chắc đang thắc mắc về tiêu chuẩn cũng như phương pháp đánh giá chất lượng như thế nào. Vì đánh giá chất lượng đồ chơi trẻ em là vấn đề rất quan trọng, nó không chỉ là kiểm tra thông thường như các loại khác vì trẻ em tiếp xúc với đồ chơi rất nhiều, nếu chất lượng sản phẩm không tốt sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Vì vậy V2M cung cấp một chút thông tin dưới đây để các bạn có thể hiểu một cách rõ hơn.
Đọc tiếp...
 
DANH SÁCH CÁC NƯỚC ĐỦ ĐIỀU KIỆN XUẤT KHẨU THỰC PHẨM VÀO VN
Chắc hẳn mọi người đã biết về quy trình nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt động vật, thế nhưng chúng tôi đã nhận được câu hỏi từ nhiều bạn đọc về chúng một vấn đề, đó là " Có phải tất cả nguồn thịt và sản phẩm thịt từ nước ngoài đều có thể nhập về Việt Nam". V2M chúng tôi xin được trả lời luôn đó là chỉ có những doanh nghiệp dưới đây mới đủ điều kiện để nhập khẩu thịt và thịt động vật về Việt Nam.

Đọc tiếp...
 
THÔNG TƯ 07/2017/TT-BKHCN VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QU
Thông tư 07/2017/TT- BKHCN  về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của bộ khoa học và công nghệ. Theo điều 5a, Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu
Đọc tiếp...
 
QUYẾT ĐỊNH 3482-QĐ-BKHCN VỀ DANH MỤC HÀNG HÓA PHẢI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỘC
Quyết định 3482-QĐ-BKHCN thay thế cho quyết định 1171/2015/QĐ-BKHCN về danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng thuộc quản lý Bộ Khoa Học Công Nghệ  được ban hành vào ngày 8/12/2017.

Đọc tiếp...
 
Kiểm tra chất lượng
Kiểm tra chất lượng
Đọc tiếp...
 
Liên hệ