Xin cấp phép
V2M có thế mạnh trong việc xin cấp phép, làm thủ tục xuất nhập khẩu tại các Bộ, Ban Ngành với tiêu chí:

-    Tôn trọng và làm việc theo hiến pháp, pháp luật Việt Nam
-    Đặt chất lượng dịch vụ và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Chúng tôi đã khẳng định được uy tín của mình ở việc xin cấp phép, cấp chứng chỉ cho các sản phẩm liên quan trực tiếp đến các cơ quan quản lý nhà nước như: Cục Đăng Kiểm Việt Nam, Bộ Y Tế, Bộ Lao Động và Thương Binh Xã Hội, Bộ Khoa Học Công Nghệ…

 
Liên hệ