Dịch vụ vận tải đường bộ
Vận tải đường bộ
Vận tải đường bộ là phần không thể tách rời khỏi dây chuyền cung ứng dịch vụ giao nhận kho vận khác. V2M Logistics cung ứng các dịch vụ vận tải theo lịch trình, hàng gom và thuê nguyên chuyến.
 
Dịch vụ vận tải đường bộ bao gồm:
 
    * Bốc xếp và sắp đặt hàng.
    * Giao nhận vận tải hàng trọn gói.
    * Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng, hàng rời và hàng đặc biệt.
    * Vận chuyển hàng đồ dùng gia đình và tài sản cá nhân.
    * Vận chuyển hàng quá cảnh.
    * Vận chuyển hàng tạm nhập-tái xuất và tạm xuất-tái nhập.
    * Lưu kho và phân phối hàng hoá 
Liên hệ